Skip Navigation LinksHowest » Internationalisering » Highlights » Digital learning across boundaries

Digital learning across boundaries

Delen via:  

Digital learning across boundaries (DLAB)

Digital learning across boundaries is een Eramus+ KA2-project met partners uit Denemarken, Noorwegen, België en het Verenigd Koninkrijk waarbij innovatie en integratie van digitale tools en het ontwikkelen van vakoverschrijdende en interculturele competenties de hoofddoelstellingen zijn. Het project loopt over drie jaar en legt elk jaar de focus op een verschillend thema. In het eerste jaar is dat outdoor learning en het inzetten van digitale technologie buiten de klasmuren, in het tweede jaar wordt gewerkt rond STEM en in het derde jaar is CLIL het gemeenschappelijke thema. Intensieve communicatie en interactie tussen de partners is hierbij van toepassing.

In de loop van het project worden meetings in de verschillende landen georganiseerd waarbij de partners uit de hogescholen en middelbare scholen aanwezig zijn en samen aan het project werken. Hiervoor wordt de nodige accommodatie voorzien.

Essentieel is de projectmatige aanpak (inquiry based learning) en de bedoeling is ook impact te realiseren in de verschillende landen rond het projectmatig werken en het inzetten van digitale tools.

eTwinning vormt een onderdeel van het project. De studenten van de lerarenopleidingen maken kennis met het eTwinning platform, zetten een eTwinning project op en leren samenwerken in een internationale context.

Het project biedt de studenten een unieke kans om het onderwijs in andere Europese landen van dichterbij te leren kennen en expertise op te doen en te delen i.v.m. innovatie in onderwijs.

Er zullen verschillende communicatietools worden ingezet, zoals Facebook, Google +, Skype, en een overzicht van het project is te raadplegen op de website: www.dlaberasmus.eu Elk jaar wordt ook een MOOC (Massive Open Online Course) ontwikkeld met het lesmateriaal dat door de partners is samengebracht.

Op regelmatige basis zullen evaluatiemomenten worden ingebouwd, zodat het project in de juiste richting kan worden gestuurd en indien nodig bijgesteld. Het materiaal dat na afloop van het project verzameld is, zal gedeeld worden met verschillende partners uit het onderwijsveld, zodat de opgedane expertise kan gedeeld worden en dit project als voorbeeld kan dienen voor andere toekomstige Erasmus –of eTwinning projecten.

Participerende hogescholen/universiteiten:

  • Howest lerarenopleiding Brugge (België)
  • University College of Northern Denmark (Denemarken)
  • University of Northampton (UK)
  • Ostfold University College (Norwegen)

+ lagere en secundaire scholen in de verschillende landen:

  • Middenschool Brugge Centrum (België)
  • Klarup Skole (Denemarken)
  • Spetalen Skole (Noorwegen)
  • Standens Barn (UK)

+ educatieve/culturele partners

Links